Novinky

NOVÍ ČLENOVIA

Noví členovia prišli k nám po stretnutí v piatok 14.12.2018. Pridal sa k nám staronový člen Adrián Ryšánek a dvojica Sisa Trúsiková a Juraj Rafael. Veľmi sa tešíme ich členstvu a pre ostatných sú dvere stále otvorené.

STRETNUTIE S VEDENÍM MESTA

V piatok 30.11.2018 sme sa stretli v našej miestnosti s pani viceprimátorkou Ing. Alenou Kazimírovou a referentkou Odd. kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. Ivanou Kupčiovou. Odprezentovali sme našu činnosť za rok 2018 a predstavili plány v roku 2019.

Aktuálne schôdze

SCHÔDZA členov Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica sa uskutoční dňa --.--.---- (------) o --:-- hod v miestnosti MMP ZC v Žarnovici. Budú sa prejednávať  blížiace sa akcie. Noví členovia sú vítaní.

ZÁPISNICA zo schôdze členov Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica, ktorá sa konala dňa --.--.---- (------) o --:--  hod v Žarnovici, je pridaná v sekcii SCHÔDZE.

Zaujímavosti

8 ROKOV FUNGOVANIA 

106 PODUJATÍ (aktualizované 6.12.2018)

32 - 2524  32 PREMIETANÍ, 2524 DIVÁKOV

5 993 DIVÁKOV, SÚŤAŽIACICH, ŠPORTOVCOV, ...