Novinky

NOVÍ ČLENOVIA

Noví členovia prišli k nám po stretnutí v piatok 14.12.2018. Pridal sa k nám staronový člen Adrián Ryšánek a dvojica Sisa Trúsiková a Juraj Rafael. Veľmi sa tešíme ich členstvu a pre ostatných sú dvere stále otvorené.

STRETNUTIE S VEDENÍM MESTA

V piatok 30.11.2018 sme sa stretli v našej miestnosti s pani viceprimátorkou Ing. Alenou Kazimírovou a referentkou Odd. kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. Ivanou Kupčiovou. Odprezentovali sme našu činnosť za rok 2018 a predstavili plány v roku 2019.

Aktuálne schôdze

SCHÔDZE členov Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica sa momentálne budú uskutočňovať každý druhý piatok o 18.00 hod v našej Miestnosti (zmena začne schôdzou od 1.3.2019).

ZÁPISNICE za rok 2018 si môžete stiahnuť v sekcii O NÁS, SCHÔDZE, STANOVY.

Zaujímavosti

8 ROKOV FUNGOVANIA 

107 PODUJATÍ (aktualizované 17.2.2019)

32 - 2524  32 PREMIETANÍ, 2524 DIVÁKOV

6 054 DIVÁKOV, SÚŤAŽIACICH, ŠPORTOVCOV, ...