Sídlo : Dolná 261/25, Žarnovica
Miestnosť : Bystrická 44, Žarnovica

Videá

 (najnovšie pridané, ostatné nájdete na našom YouTube)

Fotogaléria

Všetky fotky, resp. fotky z rokov 2016/2017 nájdete na našom FB :)