Sídlo : Dolná 261/25, Žarnovica
Miestnosť : Bystrická 44, Žarnovica