O nás, schôdze, stanovy

O nás

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica je občianske združenie, ktoré v našom meste pôsobí už 11 rokov. Našou úlohou a cieľom je organizovať rôzne podujatia, športové, kultúrne a spoločenské, pre mladých ľudí, ale aj iné vekové skupiny. Taktiež vytvárame priestor pre politickú angažovanosť a možnosť niečo v našom meste zmeniť prostredníctvom schôdzí s predstaviteľmi mesta.

Posledných sedem rokov bolo pre nás úspešných. Osamostatnili sme na začiatku roka 2017 (priestorovo), a to vlastnou miestnosťou v prenajatých priestoroch v budove sídla Coop Jednoty Žarnovica.
Vytvorili sme súťaž o vytvorenie loga mesta Žarnovica, o ktoré prejavilo záujem do 50 účastníkov a rôzne žurnalistické subjekty (ŽiarSme, Naše Novinky, Slovenský rozhlas, Rádio Regina a iné). Taktiež sme obnovili čiastočnú činnosť kina formou premietania cez dataprojektor, vytvorili sme anketu Mládežník roka pre ocenenie mladých a talentovaných ľudí.
Spustili ohromnú sériu volejbalových turnajov, na ktoré sa prihlasuje od 5 do 10 družstiev, a zároveň sa konajú v dvoch telocvičniach (ZŠ a SOŠ) súčasne !
Po úplne prvý raz sme v meste zorganizovali prvú letnú akciu (Poď von + Letné kino), kde mali bohatý program deti, pre všetkých boli pripravené koncerty a na záver premietanie filmu pod holým nebom! (už aj tretí ročník). Taktiež cez letné mesiace premietame filmy aj pod holým nebom počas nášho Letného kina.
Staronovým podujatím je Lampiónový sprievod, ktorý sme mali možnosť zorganizovať tentokrát úplne sami a tešil sa úspechu, pretože sa ho zúčastnilo viac ako 200 ľudí, ktorých prilákali aktivity a dve premietania filmu. Úspechom je aj náš Novoročný ples, ktorý sme zorganizovali v sobotu 19.1.2019 a podaril sa nám vypredať. Rovnako aj druhý ročník v roku 2020 s ešte väčším počtom účastníkov.

Taktiež je/bol parlament členom komisie na vytvorenie KONCEPCIE PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU, členom komisie pri spracovávaní PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO a SOCIÁLNEHO ROZVOJA a taktiež aj KOMUNITNÉHO PLÁNU SOC. SLUŽIEB, STRATÉGII ROZVOJA KULTÚRY mesta Žarnovica na roky 2019 – 2023.

V roku 2014 absolvovali dvaja členovia : Radim Vojtko a Kristína Zimanová školenie KOMPRAX (Kompetencie pre prax) od IUVENTY. Podobné školenie sme si zopakovali v roku 2020 - Projekt je zmena - ktorého sa zúčastnili Radim Vojtko a Martin Štefanka.

Zároveň sa náš predseda Radim Vojtko stal poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Žarnovica v období 2018-2022 a aj predsedom Komisie kultúry MsZ.


Schôdze

ČOSKORO DOPLNÍME

ZÁPISNICE ZA ROKY 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013 SÚ NIŽŠIE.

* - špeciálna schôdza (stretnutie s predstaviteľmi mesta, mimoriadna schôdza, potenciálny člen ...)

Čo robíme na stretkách?

  • vymýšľame nové akcie a podujatia
  • plánujeme budúcnosť parlamentu
  • zaoberáme sa situáciou v meste
  • rozoberáme problémy, návrhy od ľudí
  • rehoceme sa, tancujeme, spievame, jeme :D

Zápisnice

 

Stanovy

Dňa 2.12.2015 sa plénum parlamentu rozhodlo zmeniť stanovy na základe písomnej dohody.

Menilo sa :

  • sídlo občianskeho združenia - Kultúrny dom, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica
  • článok 3 – doplnenie o externé členstvo
  • oprava formulácie viet a gramatických chýb

EXTERNÉ ČLENSTVO :

Nakoľko existujú členovia parlamentu, ktorí majú iné povinnosti a nestíhajú chodiť na schôdze a podujatia organizované Mestským mládežníckym parlamentom Žarnovica (ďalej len MMP ZC), plénum MMP ZC sa rozhodlo, že takíto členovia dostanú možnosť požiadať o EXTERNÉ ČLENSTVO.

Požiadať ústne môžu tí členovia, ktorí sa dlhodobo nemohli zúčastniť aktivít MMP ZC, ale naďalej chcú byť členmi a pomáhajú fungovaniu inými spôsobmi alebo len príležitostne.

Externý člen nie je povinný chodiť na každú schôdzu a zúčastňovať sa každého podujatia. Rozhodnutím pléna MMP ZC bude oslobodený s podmienkou, že keď sa bude môcť zúčastniť, tak príde.  

Uznesenia

Uzneseniami prenášame naše dohody do právnej formy, aby boli platné. Nižšie si môžete pozrieť o čom sme jednali.

Člen Národného mládežníckeho parlamentu

Dňa 21.06.2016 sme sa stali oficiálnym členom Národného mládežníckeho parlamentu. Sme nesmierne radi, že môžeme byť súčasťou väčšieho celku :)
,,Národný mládežnícky parlament združuje mestské mládežnícke parlamenty. Reprezentuje a zastupuje ich na celoslovenskej úrovni. V súčasnosti má 23 členských mestských mládežníckych parlamentov, v ktorých sa nachádza viac ako 300 mladých ľudí." (citované zo stránky)


Napísali o nás

PLUS JEDEN DEŇ : 

VIDEO Mládež šokovala ľudí v uliciach mesta: Keby sa tak správali všetci, život by bol krajší!

MY ŽIAR :

V Žarnovici hľadajú Mládežníka roka: Toto sú nominovaní (VIDEO)

MY ŽIAR :

V Žarnovickom kine sa opäť premietalo

MY ŽIAR :

V žarnovickom kine chcú opäť premietať. Vyberte si film

TERAZ.SK :

Žarnovica má nové logo, čas ukáže, či sa s ním obyvatelia stotožnia

MY ŽIAR :

Žarnovica má nové logo, páči sa vám?

MY ŽIAR :

Žarnovičania môžu ovplyvniť výber mestského loga

MY ŽIAR :

Žarnovica chce mať svoje logo


História

Mestský mládežnícky parlament v Žarnovici vznikol v meste Žarnovica v júni 2010 za podpory mesta Žarnovica a Centra voľného času a z iniciatívy mladých ľudí žijúcich na území mesta Žarnovica. Svojou činnosťou je zameraný na podporu záujmov mladých ľudí v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti. Mestský mládežnícky parlament deklaruje svoju nezávislosť od akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo ideológie. Vznik Mestského mládežníckeho parlamentu otvára mladým ľuďom širšie možnosti presadenia svojich požiadaviek, ako aj všeobecnej účasti na verejnom živote v meste Žarnovica.


2010PRVÝ PREDSEDA/ZAKLADATEĽ - Martina Štefanková a podpredseda Martin Baláž

2011DOČASNÝ PREDSEDA - Roman Kocian

2012OBNOVENIE FUNGOVANIA - nový predseda - Pavol Sartoris

2013TRETÍ PREDSEDA - Tatiana Vojtková a podpredseda Ľubomír Tomka

2013NOVÝ PODPREDSEDA - august 2013 - Radim Vojtko

2015NOVÉ VEDENIE - Predseda Radim Vojtko a podpredseda Martin Štefanka

2017NOVÝ PODPREDSEDA - február 2017 - Miriam Forgáčová

2017KONIEC VOLEBNÉHO OBDOBIA 08/2015 až 08/2017 - predseda Radim Vojtko a jeho znovuzvolenie

2019VOĽBY - predseda Radim Vojtko a podpredsedníčka Miriam Forgáčová

2021  VOĽBY - predseda Radim Vojtko a dvaja podpredsedovia Michaela Forgáčová a Patrik Petráš


„Viesť MMP mi bolo ponúknuté z Mestského úradu, chcela som spolu s CVČ a OKMaŠ MsÚ Žarnovica urobiť niečo pre mladých v meste, tak sme vymysleli koncept pre MMP. Mala som už "odkukané" nejaké skúsenosti z Banskej Štiavnice, tak som chcela niečo urobiť aj pre Žarnovicu. Práca pre MMP ma veľmi napĺňala, bolo super robiť s deckami, vymýšľať pre ne spoločne s CVČ a OKMaŠ MsÚ Žarnovica akcie. Naučila som sa zároveň veľmi veľa nového, takže som vďačná, že som dostala šancu byť súčasťou MMP ZC a urobiť niečo pre decká v Žarnovici." - Martina Štefanková, zakladateľka


„Maťa a ja sme boli už dlhšiu dobu kamaráti. Spomenula mi, že rozbiehajú v meste mládežnícky parlament, tak som neváhal a išiel som do toho, aj keď začiatky boli náročné. A do života mi to prinieslo veľa zážitkov, priateľov a hlavne zábavy, ktorá nikdy nechýbala aj na schôdzach :).“ - Pali Sartoris, 2. predseda


„K MMP ZC som sa dostala akousi náhodou. Po skončení strednej školy som mala možnosť pracovať na MsÚ Žarnovica cez absolventskú prax. Tam som sa niekoľkokrát stretla s vtedajším predsedom Palom Sartorisom. Ten mi o MMP ZC veľa rozprával a rovnako aj môj brat Radim Vojtko. Informácií bolo veľa, ale bola som nadšená z toho čo všetko môžeme my mladí pre naše mesto urobiť. A tak akosi postupom času som sa od člena stala predsedom. A čo nové mi toto všetko prinieslo ? Veľa zábavy, informácií, starostí, ale to čo si najviac cením je všetko to, čo som sa naučila a chvíle strávené so skvelými a nadanými mládežníkmi.“ - Tatiana Vojtková, 3. predsedníčka


„Členom parlamentu som sa stal vďaka hromadnému stretnutiu, ktoré sa konalo niekedy na začiatku roka 2012. Vtedy sa jednalo o oživenie parlamentu a hlasovalo sa za nového predsedu. Na tomto stretnutí boli aj predstavitelia mesta a to ma hlavne zaujalo. Predstava, že nás mladých berú ako rovnocenných a že môžeme zmeniť niečo v našom meste, ma úplne dostala. Práve vďaka tomu som sa odhodlal kandidovať na funkciu podpredsedu v júli 2013. Bolo to hlavne aj preto, že predsedníčka Tatiana Vojtková, bola pracovne vyťažená, takže som ju zastupoval vo všetkom okrem papierových záležitostí. Po dvojročnej praxi na post predsedu a čakania na moje 18. narodeniny, sme 26.8. hlasovali a už môžem aj ja oficiálne sedieť na predsedníckej stoličke. “ - Radim Vojtko, súčasný predseda