O nás

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica je občianske združenie, ktoré v našom meste pôsobí už 7 rokov. Našou úlohou a cieľom je organizovať rôzne podujatia, športové, kultúrne a spoločenské, pre mladých ľudí, ale aj iné vekové skupiny. Taktiež vytvárame priestor pre politickú angažovanosť a možnosť niečo v našom meste zmeniť prostredníctvom schôdzí s predstaviteľmi mesta. Posledné štyri roky boli pre nás úspešné. Vytvorili sme súťaž o vytvorenie loga mesta Žarnovica, o ktoré prejavilo záujem do 50 účastníkov a rôzne žurnalistické subjekty (ŽiarSme, Naše Novinky, Slovenský rozhlas, Rádio Regina a iné). Taktiež sme obnovili čiastočnú činnosť kina formou premietania cez dataprojektor, vytvorili anketu Mládežník roka, pre ocenenie mladých a talentovaných ľudí. Spustili ohromnú sériu volejbalových turnajov, na ktoré sa prihlasuje od 5 do 9 družstiev !

Taktiež je parlament členom komisie na vytvorenie KONCEPCIE PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU. V roku 2014 absolvovali dvaja členovia : Radim Vojtko a Kristína Zimanová školenie KOMPRAX (Kompetencie pre prax) od IUVENTY.


Člen Národného mládežníckeho parlamentu

Dňa 21.06.2016 sme sa stali oficiálnym členom Národného mládežníckeho parlamentu. Sme nesmierne radi, že môžeme byť súčasťou väčšieho celku :)
,, Národný mládežnícky parlament združuje mestské mládežnícke parlamenty. Reprezentuje a zastupuje ich na celoslovenskej úrovni. V súčasnosti má 22 členských mestských mládežníckych parlamentov, v ktorých sa nachádza viac ako 300 mladých ľudí."


História

Mestský mládežnícky parlament v Žarnovici vznikol v meste Žarnovica v júni 2010 za podpory mesta Žarnovica a Centra voľného času a z iniciatívy mladých ľudí žijúcich na území mesta Žarnovica. Svojou činnosťou je zameraný na podporu záujmov mladých ľudí v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti. Mestský mládežnícky parlament deklaruje svoju nezávislosť od akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo ideológie. Vznik Mestského mládežníckeho parlamentu otvára mladým ľuďom širšie možnosti presadenia svojich požiadaviek, ako aj všeobecnej účasti na verejnom živote v meste Žarnovica.


Prvým predsedom, resp. predsedníčkou a zároveň zakladateľkou mládežníckeho parlamentu bola Martina Štefanková. Po jej boku, ako podpredseda stál Martin Baláž. Po uplynutí nejakého času sa stal predsedom Roman Kocian.

Po obnovení fungovania parlamentu sa stal predsedom Pavol Sartoris.

Od januára 2013 bola predsedníčkou Tatiana Vojtková a podpredsedom Ľubomír Tomka. Od 30. augusta 2013 bol podpredsedom Radim Vojtko.

Dňa 26. augusta 2015 sa konalo hlasovanie na funkciu predsedu a podpredsedu. Novým predsedom sa stal Radim Vojtko a podpredsedom Martin Štefanka.


„Viesť MMP mi bolo ponúknuté z Mestského úradu, chcela som spolu s CVČ a OKMaŠ MsÚ Žarnovica urobiť niečo pre mladých v meste, tak sme vymysleli koncept pre MMP. Mala som už "odkukané" nejaké skúsenosti z Banskej Štiavnice, tak som chcela niečo urobiť aj pre Žarnovicu. Práca pre MMP ma veľmi napĺňala, bolo super robiť s deckami, vymýšľať pre ne spoločne s CVČ a OKMaŠ MsÚ Žarnovica akcie. Naučila som sa zároveň veľmi veľa nového, takže som vďačná, že som dostala šancu byť súčasťou MMP ZC a urobiť niečo pre decká v Žarnovici." - Martina Štefanková, zakladateľka


„Maťa a ja sme boli už dlhšiu dobu kamaráti. Spomenula mi, že rozbiehajú v meste mládežnícky parlament, tak som neváhal a išiel som do toho, aj keď začiatky boli náročné. A do života mi to prinieslo veľa zážitkov, priateľov a hlavne zábavy, ktorá nikdy nechýbala aj na schôdzach :).“ - Pali Sartoris, 2. predseda


„K MMP ZC som sa dostala akousi náhodou. Po skončení strednej školy som mala možnosť pracovať na MsÚ Žarnovica cez absolventskú prax. Tam som sa niekoľkokrát stretla s vtedajším predsedom Palom Sartorisom. Ten mi o MMP ZC veľa rozprával a rovnako aj môj brat Radim Vojtko. Informácií bolo veľa, ale bola som nadšená z toho čo všetko môžeme my mladí pre naše mesto urobiť. A tak akosi postupom času som sa od člena stala predsedom. A čo nové mi toto všetko prinieslo ? Veľa zábavy, informácií, starostí, ale to čo si najviac cením je všetko to, čo som sa naučila a chvíle strávené so skvelými a nadanými mládežníkmi.“ - Tatiana Vojtková, 3. predsedníčka


„Členom parlamentu som sa stal vďaka hromadnému stretnutiu, ktoré sa konalo niekedy na začiatku roka 2012. Vtedy sa jednalo o oživenie parlamentu a hlasovalo sa za nového predsedu. Na tomto stretnutí boli aj predstavitelia mesta a to ma hlavne zaujalo. Predstava, že nás mladých berú ako rovnocenných a že môžeme zmeniť niečo v našom meste, ma úplne dostala. Práve vďaka tomu som sa odhodlal kandidovať na funkciu podpredsedu v júli 2013. Bolo to hlavne aj preto, že predsedníčka Tatiana Vojtková, bola pracovne vyťažená, takže som ju zastupoval vo všetkom okrem papierových záležitostí. Po dvojročnej praxi na post predsedu a čakania na moje 18. narodeniny (iný kandidát nebol), sme 26.8. hlasovali a už môžem aj ja oficiálne sedieť na predsedníckej stoličke. “ - Radim Vojtko, súčasný predseda