O nás

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica je občianske združenie, ktoré v našom meste pôsobí už 7 rokov. Našou úlohou a cieľom je organizovať rôzne podujatia, športové, kultúrne a spoločenské, pre mladých ľudí, ale aj iné vekové skupiny. Taktiež vytvárame priestor pre politickú angažovanosť a možnosť niečo v našom meste zmeniť prostredníctvom schôdzí s predstaviteľmi mesta.

Posledné štyri roky boli pre nás úspešné. Vytvorili sme súťaž o vytvorenie loga mesta Žarnovica, o ktoré prejavilo záujem do 50 účastníkov a rôzne žurnalistické subjekty (ŽiarSme, Naše Novinky, Slovenský rozhlas, Rádio Regina a iné). Taktiež sme obnovili čiastočnú činnosť kina formou premietania cez dataprojektor, vytvorili anketu Mládežník roka, pre ocenenie mladých a talentovaných ľudí. Spustili ohromnú sériu volejbalových turnajov, na ktoré sa prihlasuje od 5 do 9 družstiev ! Po úplne prvý raz sme v meste zorganizovali prvú letnú akciu (Poď von + Letné kino), kde mali bohatý program deti, pre všetkých boli pripravené koncerty a na záver premietanie filmu pod holým nebom!

Taktiež je/bol parlament členom komisie na vytvorenie KONCEPCIE PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU, členom komisie pri spracovávaní PHSR a taktiež aj KOMUNITNÉHO PLÁNU SOC. SLUŽIEB. V roku 2014 absolvovali dvaja členovia : Radim Vojtko a Kristína Zimanová školenie KOMPRAX (Kompetencie pre prax) od IUVENTY.


Člen Národného mládežníckeho parlamentu

Dňa 21.06.2016 sme sa stali oficiálnym členom Národného mládežníckeho parlamentu. Sme nesmierne radi, že môžeme byť súčasťou väčšieho celku :)
,, Národný mládežnícky parlament združuje mestské mládežnícke parlamenty. Reprezentuje a zastupuje ich na celoslovenskej úrovni. V súčasnosti má 23 členských mestských mládežníckych parlamentov, v ktorých sa nachádza viac ako 300 mladých ľudí." (citované zo stránky)


Napísali o nás

PLUS JEDEN DEŇ : 

VIDEO Mládež šokovala ľudí v uliciach mesta: Keby sa tak správali všetci, život by bol krajší!

MY ŽIAR :

V Žarnovici hľadajú Mládežníka roka: Toto sú nominovaní (VIDEO)

MY ŽIAR :

V Žarnovickom kine sa opäť premietalo

MY ŽIAR :

V žarnovickom kine chcú opäť premietať. Vyberte si film

TERAZ.SK :

Žarnovica má nové logo, čas ukáže, či sa s ním obyvatelia stotožnia

MY ŽIAR :

Žarnovica má nové logo, páči sa vám?

MY ŽIAR :

Žarnovičania môžu ovplyvniť výber mestského loga

MY ŽIAR :

Žarnovica chce mať svoje logo


História

Mestský mládežnícky parlament v Žarnovici vznikol v meste Žarnovica v júni 2010 za podpory mesta Žarnovica a Centra voľného času a z iniciatívy mladých ľudí žijúcich na území mesta Žarnovica. Svojou činnosťou je zameraný na podporu záujmov mladých ľudí v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti. Mestský mládežnícky parlament deklaruje svoju nezávislosť od akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo ideológie. Vznik Mestského mládežníckeho parlamentu otvára mladým ľuďom širšie možnosti presadenia svojich požiadaviek, ako aj všeobecnej účasti na verejnom živote v meste Žarnovica.


2010 PRVÝ PREDSEDA/ZAKLADATEĽ - Martina Štefanková a podpredseda Martin Baláž

2011   DOČASNÝ PREDSEDA - Roman Kocian

2012 OBNOVENIE FUNGOVANIA - Pavol Sartoris

2013 TRETÍ PREDSEDA - Tatiana Vojtková a podpredseda Ľubomír Tomka

2013 NOVÝ PODPREDSEDA - august 2013 - Radim Vojtko

2015 NOVÉ VEDENIE - Predseda Radim Vojtko a podpredseda Martin Štefanka

2017 NOVÝ PODPREDSEDA - február 2017 - Miriam Forgáčová

2017 VOLEBNÉ OBDOBIE - august 2017 - Ukončené volebné obdobie predsedu Radima Vojtka a jeho znovuzvolenie


„Viesť MMP mi bolo ponúknuté z Mestského úradu, chcela som spolu s CVČ a OKMaŠ MsÚ Žarnovica urobiť niečo pre mladých v meste, tak sme vymysleli koncept pre MMP. Mala som už "odkukané" nejaké skúsenosti z Banskej Štiavnice, tak som chcela niečo urobiť aj pre Žarnovicu. Práca pre MMP ma veľmi napĺňala, bolo super robiť s deckami, vymýšľať pre ne spoločne s CVČ a OKMaŠ MsÚ Žarnovica akcie. Naučila som sa zároveň veľmi veľa nového, takže som vďačná, že som dostala šancu byť súčasťou MMP ZC a urobiť niečo pre decká v Žarnovici." - Martina Štefanková, zakladateľka


„Maťa a ja sme boli už dlhšiu dobu kamaráti. Spomenula mi, že rozbiehajú v meste mládežnícky parlament, tak som neváhal a išiel som do toho, aj keď začiatky boli náročné. A do života mi to prinieslo veľa zážitkov, priateľov a hlavne zábavy, ktorá nikdy nechýbala aj na schôdzach :).“ - Pali Sartoris, 2. predseda


„K MMP ZC som sa dostala akousi náhodou. Po skončení strednej školy som mala možnosť pracovať na MsÚ Žarnovica cez absolventskú prax. Tam som sa niekoľkokrát stretla s vtedajším predsedom Palom Sartorisom. Ten mi o MMP ZC veľa rozprával a rovnako aj môj brat Radim Vojtko. Informácií bolo veľa, ale bola som nadšená z toho čo všetko môžeme my mladí pre naše mesto urobiť. A tak akosi postupom času som sa od člena stala predsedom. A čo nové mi toto všetko prinieslo ? Veľa zábavy, informácií, starostí, ale to čo si najviac cením je všetko to, čo som sa naučila a chvíle strávené so skvelými a nadanými mládežníkmi.“ - Tatiana Vojtková, 3. predsedníčka


„Členom parlamentu som sa stal vďaka hromadnému stretnutiu, ktoré sa konalo niekedy na začiatku roka 2012. Vtedy sa jednalo o oživenie parlamentu a hlasovalo sa za nového predsedu. Na tomto stretnutí boli aj predstavitelia mesta a to ma hlavne zaujalo. Predstava, že nás mladých berú ako rovnocenných a že môžeme zmeniť niečo v našom meste, ma úplne dostala. Práve vďaka tomu som sa odhodlal kandidovať na funkciu podpredsedu v júli 2013. Bolo to hlavne aj preto, že predsedníčka Tatiana Vojtková, bola pracovne vyťažená, takže som ju zastupoval vo všetkom okrem papierových záležitostí. Po dvojročnej praxi na post predsedu a čakania na moje 18. narodeniny, sme 26.8. hlasovali a už môžem aj ja oficiálne sedieť na predsedníckej stoličke. “ - Radim Vojtko, súčasný predseda