5. výročie

Písal sa rok 2010. Vtedy ešte neisté snaženie o založenie mládežníckeho parlamentu v Žarnovici, začalo písať svoju históriu. Od roku 2010 ubehlo už 5 rokov, počas ktorých žarnovický mládežnícky parlament zažíval rôzne chvíle. Rôzne vedenia, úspechy, pády, nové akcie, noví ľudia, zážitky a super chvíle. To všetko a určite viac sa spája s päť ročnou cestou parlamentu.

Všetko to začalo vďaka Martine Štefankovej, ktorá ako prvá predsedníčka sa chytila kormidla a rozbiehala parlament.

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica mal za 5 rokov troch rôznych predsedov, boli to Martina Štefanková (zakladateľka), Pavol Sartoris a Tatiana Vojtková (terajšia). Všetkých troch predsedov sme sa opýtali na otázky : Ako si sa dostal/a k Mestskému mládežníckemu parlamentu Žarnovica a Čo ti Mestský mládežnícky parlament Žarnovica priniesol v živote nové.

Ako prvej sme sa na tie otázky opýtali Mati Štefankovej, prvej predsedníčky a zakladateľky : „Viesť MMP mi bolo ponúknuté z Mestského úradu, chcela som spolu s CVČ a OKMaŠ MsÚ Žarnovica urobiť niečo pre mladých v meste, tak sme vymysleli koncept pre MMP. Mala som už "odkukane" nejaké skúsenosti z Banskej Štiavnice, tak som chcela niečo urobiť aj pre Žarnovicu. Práca pre MMP ma veľmi napĺňala, bolo super robiť s deckami, vymýšľať pre ne spoločne s CVČ a OKMaŠ MsÚ Žarnovica akcie. Naučila som sa zároveň veľmi veľa nového, takže som vďačná, že som dostala šancu byť súčasťou MMP ZC a urobiť niečo pre decká v Žarnovici.

Po Mati Štefankovej bol zvolený Pali Sartoris, ktorý sa vyjadril na otázky takto : „Maťa a ja sme boli už dlhšiu dobu kamaráti. Spomenula mi, že rozbiehajú v meste mládežnícky parlament, tak som neváhal a išiel som do toho, aj keď začiatky boli náročné. A do života mi to prinieslo veľa zážitkov, priateľov a hlavne zábavy, ktorá nikdy nechýbala aj na schôdzach :).“ spomína si na svoje začiatky, aj ako člen, aj ako predseda. Treťou v poradí bola Tatiana Vojtková : „K MMP ZC som sa dostala akousi náhodou. Po skončení strednej školy som mala možnosť pracovať na MsÚ Žarnovica cez absolventskú prax. Tam som sa niekoľkokrát stretla s vtedajším predsedom Palom Sartorisom. Ten mi o MMP ZC veľa rozprával a rovnako aj môj brat Radim Vojtko. Informácií bolo veľa, ale bola som nadšená z toho čo všetko môžeme my mladí pre naše mesto urobiť. A tak akosi postupom času som sa od člena stala predsedom. A čo nové mi toto všetko prinieslo ? Veľa zábavy, informácií, starostí, ale to čo si najviac cením je všetko to, čo som sa naučila a chvíle strávené so skvelými a nadanými mládežníkmi.“ poznamenala ako to všetko berie s odstupom času.

Za päť rokov parlament zorganizoval alebo sa zúčastnil ako spoluorganizátor, dokopy cez 37 akcií. Boli to rôzne turnaje, koncerty, spoločenské podujatia, súťaže a pod. (nemusia to byť presné počty, nakoľko záznamy z rokov 2010, 2011 a prvý polrok 2012 nie sú zdokumentované). Ťažko mi je okomentovať, ktoré akcie bol tie najlepšie, ale v parlamente máme svojich favoritov. Medzi prvými a tými väčšími akciami bol STREET LIFE v areáli Mestského športového areálu, ktorý zorganizovala Maťa ešte v začiatkoch parlamentu. Taktiež do tejto kategórie patrí dlhoročný futbalový turnaj PIŠTA KAP, ktorý už tento rok bude zorganizovaný piatykrát znova Palim Sartorisom, pretože sa Pišta stal jeho srdcovkou, taktiež aj volejbalové turnaje, ktorých záujem a počet družstiev sa zvyšuje každým ročníkom. Medzi tie novšie akcie, ktoré zarezonovali medzi ľuďmi patrí koncert Zuzany Smatanovej, ktorý však mal nízku účasť, ale ľuďom sa veľmi páčil tým, ktorí prišli. Aj novinka Lampiónový sprievod, na ktorý prišlo vyše 100 ľudí a najviac komentovaná súťaž médiami – súťaž o Logo Žarnovice, kedy Žarnovica získala novú modernú tvár vďaka logu, ktorú ste mohli vidieť v Žarnovickom mesačníku, TVP Žarnovica, Našich Novinkách, Žiar Sme, Žiar 24, Echo, Rádio Regina, Slovenský rozhlas, Pravda a pod.

Keďže oslavujeme 5. výročie, bude sa konať 9.6.2015 o 13:45 aj prezentácia MMP ZC v ZŠ na Ul. Fr. Kráľa v Žarnovici v banketke, kedy odprezentujeme činnosť parlamentu pred bývalými členmi, terajšími a možnými budúcimi, ktorí sú žiakmi zo ZŠ na Ul. Fr. Kráľa v Žarnovici a zo ZŠ Andreja Kmeťa. Taktiež aj pred predstaviteľmi meste, vedúcimi rôznych organizácií, oddelení, združení a pod. Všetkých, ktorí sa chcú prísť pozrieť, srdečne uvítame ! :)


Chceli sme sa odprezentovať. Ako to dopadlo ? :) Čítajte

Blížil sa utorok 9. júna, deň „D“, ktorý bol pre verejnosť tajným. Tajným v tom, že nevedeli, že to nebude len taká obyčajná prezentácia. Prvotný plán bolo odprezentovať sa k 5. výročiu, rozdať nejaké propagačné materiály a pod. A potom nám to došlo. Veď my máme 5 rokov !

Postupne sme začali chystať našu menšiu oslavu. Keďže sme oslavovali náš prvý míľnik, chceli sme to dať vedieť do sveta. Rozhodli sme sa teda natočiť prezentačné video. Video bolo tvorené formou otázka-odpoveď. Na naše vybrané otázky odpovedali : pán primátor Kamil Danko, pani viceprimátorka Ing. Alena Kazimírová, pani prednostka MsÚ Ing. Judita Džadoňová, vedúci OKMaŠ MsÚ Ing. Jozef Piecka, riaditeľka CVČ Mgr. Iveta Obrtlíková a ja, Radim Vojtko. Okrem nás, sme do videa zakomponovali aj náhodne okoloidúcich ľudí, ktorých sme sa tiež položili pár otázok(video nájdete na Youtube, stačí si zadať náš celý názov do vyhľadávania). Pred oslavou sme dali vyrobiť perá, letáky a reklamnú plachtu. Letáky slúžili na krátku prezentáciu parlamentu pre žiakov ZŠ Žarnovica a ZŠ Andreja Kmeťa, ktorým sme letáky boli rozdávať 25.5., perá slúžili ako upomienkový darček pre členov, ale aj pre hostí pozvaných na oslavu. Čo nás asi najviac teší je však plachta, na ktorej sú logá všetkých inštitúcií, s ktorými spolupracujeme a bude slúžiť na propagáciu na našich podujatiach.

 Späť k oslave. O desiatej hodine dopoludnia sme sa stretli, my členovia, v banketke (vedľa jedálne ZŠ), kde sme začali s prípravami na poobedie. Dievčatá robili občerstvenie a výzdobu, chalani sa starali o techniku a prezentáciu. Tesne pred 13:45 začali prichádzať prví hostia. Miest na sedenie bolo cez 30, čo sme odhadovali, tak akurát, pričom sme si vraveli, aby sme tam sami neostali. To sme, ale netušili, že na našu prezentáciu príde niečo cez 40 ľudí, čo nás nesmierne tešilo J. Na prezentáciu prišli : pani viceprimátorka, pani prednostka, riaditeľka CVČ, vedúci OKMaŠ, všetci zamestnanci OKMaŠ, riaditeľka ZŠ Žarnovica Mgr. Gabriela Debnárová, riaditeľka ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Mária Chovancová, pani zástupkyne a učiteľky ZŠ Žarnovica, bývalá členka Laura Kordíková, pán Radoslav Haring, z MŠ Žarnovica pani Tatiana Vojtková, žiaci oboch ZŠ a samozrejme členovia parlamentu. Slova som sa ujal ja, s cieľom odprezentovať parlament a nalákať nových členov(zatiaľ sa k nám pridali 4 noví členovia). Po samotnej prezentácií sme našim hosťom pustili video z MDŽ 2014 a taktiež spomínané prezentačné video. Práve vtedy som sa ja a jedna členka vytratili z miestnosti a išli nachystať prekvapenie. Ku koncu videa sme otvorili dvere a pre všetkých hostí sme mali prichystanú veľkú TORTU v tvare nášho loga J. Torta veľmi chutila za čo ďakujeme Lenke Sitárovej !

Chcel by som sa v mene celého parlamentu poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sú pri nás, za ich pomoc a podporu za celých 5 rokov. ĎAKUJEME ! Vidíme sa najbližšie na prvom premietaní filmu v našom kine !