Deň mládeže

DEŇ MLÁDEŽE 2014

Opäť po roku sa konala akcia pre všetky deti, staršie či mladšie, pod názvom DEŇ MLÁDEŽE 2014. Druhý ročník tohto podujatia pripadol opäť na nedeľu, presnejšie 17. augusta. Na počesť sviatku Dňa mládeže (12.8.) sme sa my - členovia Mestského mládežníckeho parlamentu a mesto Žarnovica rozhodli zorganizovať túto veľkú „súťaž“.

Rovnako aj pred rokom na deti čakali rôzne aktivity, ako napr. preťahovanie lanom, hod granátom, štafeta, šprint, skok do piesku a pod. Prípravy začali už od 8:30. Samotné súťaženie sme odštartovali o 10:00.

Prvým a našťastie jediným problémom bolo postaviť stan. Keď sme to už vzdávali, objavili sa šikovní rodiča a s ich pomocou sme stan postavili a všetko išlo ako po masle. Deti boli rozdelené podľa veku (3-7 a 8-15 rokov), aby sme ich príliš neunavili. Každé dieťa získalo papier s označením aktivít, so svojim menom a odtlačkom prsta. Po úspešnom absolvovaní všetkých aktivít sa deti navzájom čakali a vytvárali skupinky s počtom desať.  Spoločne hľadať stratený poklad. Po stopovacej misii na nich čakala sladká odmena v podobe cukríkov, lízaniek a keksíkov. Zápolenie bolo veľké, keďže niektoré deti sa už zúčastnili tohto hľadania minulý rok a vedeli, čo ich čaká. Po zjedení maškŕt si deti mohli, ak chceli, znova vyskúšať niektoré stanovištia, ktoré v ich kategórií neboli alebo si ich chceli len zopakovať. Najviac však praskalo vo švíkoch preťahovanie lanom a hod granátom. Po jeden a pol hodinovom zápolení sme sa rozlúčili spoločnou fotkou. Zhodli sme sa, že tento rok prišlo viac detí, čo nás veľmi teší.

Na záver by som chcel poďakovať v mene celého parlamentu všetkým zúčastneným, pani učiteľkám Štefankovej a Vojtkovej a vedeniu Materskej školy Mravenisko (Ul. A. Sládkoviča) za vypožičanie náradia a materiálu, pani Danihelovej a vedeniu ZŠ Žarnovica za poskytnutie materiálu a priestorov areálu, COOP JEDNOTE za poskytnutie sponzorstva na občerstvenie a sladké odmeny pre deti. TVP Žarnovica a Jumati, s.r.o za spoluprácu. Ešte raz ďakujeme !


DEŇ MLÁDEŽE 2013

V nedeľu 18. augusta sa od 10.00 hod. konalo podujatie pod názvom Deň mládeže 2013, ktoré zorganizoval Mestský mládežnícky parlament Žarnovica s finančnou podporou mesta Žarnovica. Podujatie bolo určené deťom a tých prišlo na ihrisko asi 30. Rozdelené boli do dvoch vekových kategórií. Každé dieťa si prešlo každým stanovišťom. Prekonávali prekážky, skákali vo vreci, kráčali s balónom medzi nohami, hádzali na terč, skákali do piesku a pod. Najväčší úspech malo preťahovanie lanom, kde súperom detí bol člen parlamentu Tomáš Kopčák. Za svoju usilovnosť boli všetci odmenení sladkosťou. Tá sa skrývala v poklade, ktorý si družstvá museli nájsť po vyznačenej dráhe. V stratenom poklade našli sladké občerstvenie v podobe cukríkov a lízadiel. Na hlavnom stanovišti ich čakali koláče a nápoje. Celé podujatie sa konalo na školskom ihrisku v areáli Základnej školy na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici. Atmosféru spríjemňovala hudba pre všetky kategórie. V mojom mene, aj za celý parlament, sa chcem poďakovať riaditeľstvu základnej školy za poskytnutie priestoru, aparatúry. Poďakovanie patrí pánovi Tužinskému za pomoc a ochotu. Pomoc vo forme náradia a náčinia poskytla Materská škola na Ul. A. Sládkoviča. Veľké poďakovanie patrí učiteľkám Tatiane Vojtkovej a Mgr. Zuzane Sitárovej z Materskej školy na Ul. A. Sládkoviča, ktoré boli nápomocné pri organizácii, aj pri samotnom priebehu podujatia. Ďalej mestu Žarnovica za finančnú podporu a tým, ktorí pomáhali pri jej prípravách a počas celej akcie. Ďakujeme za účasť rodičom a deťom a dúfame, že v budúcnosti využijú možnosť stráviť so svojimi deťmi príjemné dopoludnie vo väčšom počte.