Dupni na to !

Prísť s novou myšlienkou, novou akciou medzi ľudí je vždy odvážny krok. Odvážny z toho dôvodu, či zaujme ľudí a či sa ich dostatočný počet zúčastní aj priamo na podujatí. Presne takýmto príkladom boli aj sobotňajšie preteky (25.6.), ktoré sme zorganizovali spoločne s odd. kultúry, mládeže a športu. Tieto preteky boli zamerané na bicykle. Rozhodli sme sa ich zorganizovať na základe toho, že cyklistika je pre všetkých ľudí bez rozdielov a v súčasnosti sa teší veľkej obľube. Keď sme začali všetko riešiť, v úvodzovkách „vyhodili“ akciu na verejnosť, tešila sa veľkej obľube, pretože to bolo niečo nové a iné. Aby to prilákalo ľudí, dali sme tomu aj názov DUPNI NA TO! Registrácia začala o 10.00 pri Čističke odpadových vôd v Žarnovici v troch kategóriách: do 12 rokov, od 12 do 18 a nad 18 rokov. Trasa merala 5,2 km s cieľom pri kultúrnom dome. Išlo sa cez Okrutu, cez most nad diaľnicou, popri kotolni, vedľa detského ihriska, popri Papuči, vedľa 1. stupňa ZŠ, cez križovatku pri lesníckej bytovke, vedľa starého Lima až po kultúrny dom. Prvých 60 účastníkov malo možnosť byť odmenených medailou. Na pomoc sme si zavolali Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica, ktorý zabezpečil bezpečnosť na ceste. Všetko bolo nachystané, organizačne snáď najlepšie zo všetkých akcií, ktoré sme zorganizovali. O 10.00 začala registrácia a o 10.30 začali preteky. Za krátky čas prišlo 7 účastníkov. Mysleli sme si, že to je len začiatok, tak sme počkali ešte niečo navyše. Keď už bol čas odštartovať preteky, neprišiel nikto viac. Veľmi nás to zaskočilo, pretože sa veľmi veľa ľudí pýtalo na túto akciu a dúfali sme, že ich príde dosť. Žiaľ, toto je na Žarnovici typické. Propagácia bola kvalitná a všade, kde to mohlo byť, tak tam to bolo vyvesené, uverejnené a pod. Možno to bolo teplom, možno tým, že sa ľuďom nechcelo a možno tým, typickým, že „sa o tom nevedelo“. S touto vetou sa stretávame často. Zo siedmich pretekárov boli traja v kategórii do 12 rokov, dvaja od 12 do 18 a dvaja v kategórii nad 18 rokov. Týchto 7 statočných si pochvaľovalo preteky, aj keď dvaja najmladší sa v cieli zrazili a pooškierali si kolená a lakte. Na- šťastie sa nič vážne nestalo a naši hasiči ich ošetrili. Najlepším z kategórie od 12 do 18 rokov sa stal Richard Mokrý, ktorý mal aj najlepší čas a to 9 minút a 40 sekúnd. Najlepšími z ostatných kategórií sa stali Matúš Maďar (do 12 rokov) a Dalibor Vuong (nad 18 rokov). Prví pretekári z každej kategórie boli odmenení pohárom, medailou a darčekovým košom. Ostatní zúčastnení dostali spomínané medaily. Ďakujeme veľmi pekne za pomoc a ochotu Dobrovoľnému hasičskému zboru, pracovní- kom odd. kultúry, mládeže a športu za obrovskú pomoc pri prípravách a organizácii, preto- že bez ich pomoci by sme si nevedeli dať rady, taktiež aj dobrovoľníkom Michalovi Maňkošovi, Tatiane Hlavačkovej, Petrovi Hlavačkovi a bývalej členke parlamentu Žofii Bielekovej. Taktiež sa chcem poďakovať aj členom parlamentu a ostatným, na ktorých sme pozabudli. Mrzí nás, že dopadli preteky o takomto nízkom počte. Všetko je to u ľuďoch. Vidíme sa nabudúce.