Lampiónový sprievod

Ako sa zdá, čaro svetiel a lampiónov vôbec nevymrelo, práve naopak. Svoju popularitu si udržiava aj na Slovensku už niekoľko generácii. Inak tomu nebolo ani 29. novembra, kedy Centrum voľného času s podporou Mestského mládežníckeho parlamentu v Žarnovici zorganizovali prvý lampiónový sprievod so všetkým, čo k tomu patrí.

Zraz rodičov a detí sa konal pred reštauráciou SPOLIKO o 17.30 hodine, kedy sa už pekne zotmelo, pričom zároveň vynikli aj rozmanité lampióny. Jedno mali ale spoločné. Svietili na vopred naplánovanú trasu, po ktorej sa presúvalo viac ako 100 účastníkov lampiónového sprievodu.

Ideálne poveternostné podmienky naznačovali, že to bude zároveň aj krásna prechádzka mestom v spoločnosti detí. Spolu s nimi sa zároveň prevetrali aj rodičia alebo ďalší rodinní príslušníci, čo túto akciu povýšilo na masovú.

Z priľahlých obchodných prevádzok, bytových domov či prechádzajúcich áut cez mesto doslova vykúkali zvedavci, ktorí sa nestačili čudovať nádherne svietiacim lampiónom a množstvu ľudí, ktorí ich pyšne držali v rukách. Miestami sa v centre hlavne pri priechode pre chodcov vytvárali dopravné zápchy, ktoré však boli vyplnené nemým úžasom, trpezlivosťou, ale hlavne zvedavosťou vodičov.

Celý sprievod mal konečnú stanicu opäť pred reštauráciou SPOLIKO, kde sa mal uskutočniť posledný akt tejto organizovanej akcie. Pre deti boli pripravené rôzne zábavné hry, beh stríg a strigôňov na metle, ulička odvahy, súťaž pre odvážnych a samozrejme vyhodnotenie najpútavejšej masky z radu rodičov, kde cenu získala pani Eva Zliechovcová za masku kata a najkrajšiu detskú masku, ktorú získali dve strigy Katka Zliechovcová a Hanka, aj keď stríg tam bolo dosť, tieto boli najkrajšie. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami, ktoré vonovalo Centrum voľného času a Mestský mládežnícky parlament. Poslednou atrakciou okrem sladkých odmien, bol teplý bosorácky nápoj – teplý čaj pre všetkých zúčastnených.

Lampiónový sprievod, ktorý sa uskutočnil v našom meste mal v sebe zakomponovaných viacero pozitívnych aspektov. V dave bolo počuť hlavne tieto slová: „Je fajn, že sa deti zároveň aj prevetrajú alebo úžasná akcia pre deti aj rodičov, no a samozrejme zvedavosť, čo všetko ich čaká v cieli sprievodu. No čakalo dve veľké strigy, tak toto naozaj nepotrebuje žiadny komentár.

Poďakovanie na záver patrí príslušníkom MsP v Žarnovici ktorí dohliadali na bezpečnosť účastníkov, personálu reštaurácie SPOLIKO a všetkým účastníkom a organizátorom, ktorí to nielen naplánovali, ale aj bravúrne dotiahli do úspešného konca.

Text : Mgr. Iveta Obrtlíková