Letný volejbalový turnaj

Tohtoročnú prestávku medzi jarným a jesenným volejbalovým turnajom sme sa rozhodli vyplniť práve letným volejbalovým turnajom. Tento turnaj sa konal v telocvični Strednej odbornej školy v Žarnovici. V sobotu 20.8. ráno o 8:30 sme sa zišli organizátori spolu s 5 družstvami. Družstvá s názvami Hodruša Juniori, Podpoľanci, Zjeb, Orbitka a (Ne)poraziteľní začali hrať približne o 9:00. Systém hry bol iný ako na poslednom turnaji (kde bolo až 9 družstiev). Družstvá hrali každý s každým na dva víťazné sety, každý set sa hral do 15 a 15. bod bol víťazný. Zápasy boli veľmi vyrovnané a o kvalitný volejbal vďaka hráčom bolo postarané. Na základe počtu vyhratých zápasov sa rozhodlo o víťazoch a porazených. Prvé miesto obsadilo družstvo Zjeb, druhé Hodruša Juniori, tretie miesto získalo družstvo (Ne)poraziteľní, na nemedailových priečkach sa umiestnili družstvá Orbitka (4. miesto) a Podpoľanci (5. miesto). Pre najlepších čakali poháre, medaile, diplomy. Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným za skvelú hru. Veľké poďakovanie patrí Strednej odbornej škole za poskytnutie telocvične.