Logo Žarnovice

Všetko to začalo niekedy v máji v pléne Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica, kedy sme prišli ku kompetentným mesta Žarnovica s návrhom vyhlásiť takúto súťaž. Návrh sa pozdával obidvom stranám a tak sme spoločne 1. júla vyhlásili súťaž pod názvom LOGO ŽARNOVICE PODĽA VÁS ! Cieľom tejto súťaže bolo vytvoriť vhodný návrh loga pre Žarnovicu, ktoré by reprezentovalo naše mesto navonok a moderne. Počas všetkých etáp súťaže sme sa stretávali s rôznymi ľuďmi, ktorí nám kládli otázku : A to erb prečo rušíte? Dovoľte, aby som veci uviedol na správnu mieru. Erb je historický znak každej dediny, obce a mesta, ktorý vychádza z minulosti. Dá sa povedať, že je to vážené, historické a honosné logo, ktoré sme nechceli nahradiť. Logo, ktoré vyhralo, bude uverejňované popri erbe, použité na rôznych mestských predmetoch, na stránke mesta, na plagátoch a všade inde, kde sa dá použiť logo na miesto erbu.

Návrhy postupne prichádzali a do 30. septembra nám ich na našu mailovú adresu prišlo celkom 49. Takýto počet nás nesmierne potešil, keďže sme videli, že sa aj naši občania zapájajú do diania v meste. Návrhy boli rôzne a rôzne spracované. Najviac súťažiacim imponovali okolité hory, kostol, plochá dráha, rieky, mosty, kaštieľ a pod.

Po troch mesiacoch zasielania návrhov sa súťaž posunula do druhej etapy a zároveň do prvej kategórie. Celý október trvalo hlasovanie na sociálnej sieti Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica. Hlasovanie bolo napínavé, pretože víťaz nebol istý ani v posledný deň hlasovania. Víťazom tejto kategórie sa stala Nela Gutmanová, študentka Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch s počtom hlasov 478.

Dňa 22. októbra sa stretla 6 členná odborná porota v zložení : Radim Vojtko, Erik Oslanec, Ing. Mária Čákovská Pánová, Ing. Judita Džadoňová, Mgr. Miroslava Škreková a akademická maliarka Zuzana Komendová. Porota sa zhodla a víťazom druhej kategórie a cenu poroty získal Ing. Richard Kováčik.

Treťou etapou bola výstava. Tá trvala od 3. novembra až do 7. novembra. Verejnosť mala možnosť hlasovať v dňoch 3.11 až 6.11. za 2 rôzne návrhy a rozhodla svojimi hlasmi, že víťazom tretej kategórie Hlasovanie počas výstavy sa stala Barbora Palatínusová s počtom hlasov 24.

Celkové výsledky všetkých súťažiacich nájdete stále na : www.facebook.com/MMPZC a www.mmpzc.sk

V posledný deň výstavy, 7. novembra sa konalo SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE o 15:30 v Dolnom kaštieli v Žarnovica. Na úvod nám zahrala Martina Forgáčová a Slavomír Lichner. Po oznámení víťazov kategórií a odovzdaní cien sme sa presunuli k vyhláseniu hlavného víťaza súťaže. Ešte pred vyhodnotením zostávalo už len jedno. A to určiť celkového víťaza. O celkom víťazovi rozhodol pán primátor Kamil Danko a Radim Vojtko (podpredseda Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica). Rozhodovalo sa z troch víťazných kategórií, teda z troch víťazov a ich víťazných návrhov. Pre rekapituláciu sa teda vyberalo spomedzi návrhu Neli Gutmanovej, Barbory Palatínusovej a Richarda Kováčika. Určiť hlavného víťaza bolo nesmierne ťažké, nakoľko návrhy boli veľmi pekné a profesionálne. Po dlhom zvažovaní sme ako celkového víťaza vybrali Ing. Richarda Kováčika. Takže autorom loga Žarnovice, s ktorým sa budete odteraz stretávať je práve tento pán.

Na záver by som chcel poďakovať mestu Žarnovica za spoluprácu, firme JUMATI za kvalitné služby a sponzorstvo, pánovi primátorovi Kamilovi Dankovi, TVP Žarnovica, pracovníkom OKMaŠ MsÚ Žarnovica, porote, všetkým súťažiacim a všetkým, ktorí pomáhali pri tvorbe, priebehu a ukončení súťaže za spoluprácu.