Novoročný volejbalový turnaj

Za to volejbalové turnaje, si „idú svoje“. Opäť sa nám prihlásilo 9 družstiev, čo nás nesmierne teší. Tento turnaj sa uskutočnil opäť v telocvični SOŠ. Zápasy začali až o 10:00 a skončili sme až pred 17 tou. Systém hry bol tentokrát o dosť zložitejší, pretože sme museli urýchliť hru. Klasikou bola hra na dva víťazné sety a 15. bod bol víťazný. Družstvá boli rozdelené do 3 skupín (A,B,C) po 3. V každej skupine hral každý s každým. Prvé dve družstvá zo základných skupín postúpili do Vyraďovacích zápasov. V nich sa hralo štýlom -> 1.A : 2.B, 1.B : 2.C, 1.C : 2.A

O prvé tri miesta sa pobili teda len tri družstvá. Turnaju sa zúčastnili družstvá z Hriňovej, Kremnice, Župkova, Novej Bane, Ostrého Grúňa, Hodruše – Hámrov, Ždáne a pod. Názvy boli zase raz kreatívne : Aďov tím, Župkov, Avengeri, Strýko Štefan, Kamaráci, Warriors, Hodruša, Ostrý Grúň, Kávopiči. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Kamáci, druhé obsadili Kávopiči a na treťom mieste skončil Aďov tím. Tí najlepší dostali poháre, medaile a ostatní zas balíček.