Prednášky

PREDNÁŠKY 2014

Dňa 21. marca 2014 sa konali už po druhýkrát prednášky pre žiakov na Základnej škole na Ul. Fr. Kráľa 838. Presne 5 členov malo prichystanú prezentáciu Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka. Hneď prvú vyučovaciu hodinu sme prednášali pre žiakov 8. ročníka, druhú hodinu pre žiakov 7. ročníka a tretia hodina patrila deviatakom. Všetkých žiakov sme oboznámili o tom, čo je MMP, kto je súčasné vedenie, o zorganizovaných a pripravovaných akciách, právach a povinnostiach člena, podmienkach pre členstvo a podobne. Tak ako minulý rok, sme aj tento deň popri prezentovaní parlamentu mali úlohu prijať nových členov. Tento rok sa k nám prihlásilo až 7 nových členov. Dúfame, že sa budú u nás cítiť dobre a budú sa aktívne podieľať na činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica. Srdečne ďakujeme Základnej škole, že nám dovolila pripraviť tieto prednášky. Taktiež aj za uvoľnenie štyroch členov, ktorí boli prezentovať a za skvelú spoluprácu. Dúfame, že každým rokom nás bude viac, aby sa mohol Mestský mládežnícky parlament Žarnovica rozrastať a fungovať ešte lepšie !


PREDNÁŠKY 2013

Druhou akciou v roku 2013 boli PREDNÁŠKY NA ZŠ ŽARNOVICA pre 8. a 9. ročník, ktoré sa konali 22.3.2013. Členovia parlamentu odprezentovali informácie o parlamente, o pripravovaných akciách a prijali nových členov.