Strašidelná noc

Po ukončení lampiónového sprievodu sa 37 odvážlivcov zúčastnilo pokračujúceho programu v Centre voľného času.

Posledná októbrová streda, už prázdninová sa v centre voľného času niesla v znamení strašidiel, hier a dobrej nálady. Náš malý „domček“ sa večer premenil na „strašidelný hrad“, v ktorom sa stretlo 37 nebojácnych detí v maskách. Program noci bol veľmi rôznorodý. Deti čakalo množstvo zábavných a spoločenských hier, hľadanie pokladu v strašidelnej pivnici, hudba a tanec. O pol noci sme si prešli cestu odvahy našim nočným mestom. Veru na spánok im veľa času nezostalo. O zábavu sa deťom postarali aj ich starší kamaráti z Mládežníckeho parlamentu, ktorí s nimi strávili celú  noc. Ráno všetci odchádzali síce trošku unavení, ale plní krásnych spomienok a nových kamarátstiev. Už teraz sa všetci tešíme na strašidelnú noc opäť o rok.