Sídlo : Dolná 261/25, Žarnovica
Miestnosť : Bystrická 44, Žarnovica

Schôdze

08.06.2017 -  miestnosť MMP Žarnovica - 18:00 hod

19.05.2017 -  miestnosť MMP Žarnovica - 19:00 hod

12.04.2017 - miestnosť MMP Žarnovica - 19:00 hod

17.03.2017 -  miestnosť MMP Žarnovica - 18:30 hod

04.03.2017 -  miestnosť MMP Žarnovica - 18:00 hod

24.02.2017 -  miestnosť MMP Žarnovica - 19:30 hod

03.02.2017 -  miestnosť MMP Žarnovica - 15:00 hod

14.01.2017 -  Mierová 832/17, Žarnovica - 19:00 hod


ZÁPISNICE ZA ROKY 2016, 2015, 2014 a 2013 SÚ NIŽŠIE.

Čo robíme na stretkách?

  • vymýšľame nové akcie a podujatia
  • plánujeme budúcnosť parlamentu
  • zaoberáme sa situáciou v meste
  • rozoberáme problémy, návrhy od ľudí
  • rehoceme sa, tancujeme, spievame, jeme :D 

Zápisnice