Schôdze

14.04.2018 - miestnosť MMP Žarnovica - 20:00 hod

07.04.2018 - miestnosť MMP Žarnovica - 18:00 hod*

23.03.2018 - miestnosť MMP Žarnovica - 19:30 hod

05.03.2018 - miestnosť MMP Žarnovica - 15:00 hod*

04.03.2018 - miestnosť MMP Žarnovica - 10:00 hod

24.02.2018 - miestnosť MMP Žarnovica - 20:00 hod

19.02.2018 - miestnosť MMP Žarnovica - 19:00 hod

19.01.2018 - miestnosť MMP Žarnovica - 19:30 hod*  

04.01.2018 -  miestnosť MMP Žarnovica - 14:30 hod*

02.01.2018 -  miestnosť MMP Žarnovica - 14:00 hod 


ZÁPISNICE ZA ROKY 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013 SÚ NIŽŠIE.

* - špeciálna schôdza (stretnutie s predstaviteľmi mesta, mimoriadna schôdza, potenciálny člen ...)

Čo robíme na stretkách?

  • vymýšľame nové akcie a podujatia
  • plánujeme budúcnosť parlamentu
  • zaoberáme sa situáciou v meste
  • rozoberáme problémy, návrhy od ľudí
  • rehoceme sa, tancujeme, spievame, jeme :D 

Zápisnice