Schôdze

04.01.2018 -  miestnosť MMP Žarnovica - 14:30 hod

02.01.2018 -  miestnosť MMP Žarnovica - 14:00 hod


ZÁPISNICE ZA ROKY 2016, 2015, 2014 a 2013 SÚ NIŽŠIE. Rok 2017 bude pridaný celý čoskoro.

Čo robíme na stretkách?

  • vymýšľame nové akcie a podujatia
  • plánujeme budúcnosť parlamentu
  • zaoberáme sa situáciou v meste
  • rozoberáme problémy, návrhy od ľudí
  • rehoceme sa, tancujeme, spievame, jeme :D 

Zápisnice