Stanovy

Dňa 2.12.2015 sa plénum parlamentu rozhodlo zmeniť stanovy na základe písomnej dohody.

Menilo sa :

  • sídlo občianskeho združenia - Kultúrny dom, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica
  • článok 3 – doplnenie o externé členstvo
  • oprava formulácie viet a gramatických chýb

EXTERNÉ ČLENSTVO :

Nakoľko existujú členovia parlamentu, ktorí majú iné povinnosti a nestíhajú chodiť na schôdze a podujatia organizované Mestským mládežníckym parlamentom Žarnovica (ďalej len MMP ZC), plénum MMP ZC sa rozhodlo, že takíto členovia dostanú možnosť požiadať o EXTERNÉ ČLENSTVO.

Požiadať ústne môžu tí členovia, ktorí sa dlhodobo nemohli zúčastniť aktivít MMP ZC, ale naďalej chcú byť členmi a pomáhajú fungovaniu inými spôsobmi alebo len príležitostne.

Externý člen nie je povinný chodiť na každú schôdzu a zúčastňovať sa každého podujatia. Rozhodnutím pléna MMP ZC bude oslobodený s podmienkou, že keď sa bude môcť zúčastniť, tak príde.  


Uznesenia

Uzneseniami prenášame naše dohody do právnej formy, aby boli platné. Nižšie si môžete pozrieť o čom sme jednali.